Tümleşik İletişim Çözümleri iletişim formu:

Adınız (required)

E-Mail Adresiniz (required)

Şirketiniz

Telefon Numaranız

Your Message

Tümleşik İletişim Çözümleri

Bir iletişim ve işbirliği sistemi bireylerin, çalışma gruplarının ve kurumların kendi içlerinde ya da birbirleri ile veri, enformasyon ve bilgi alışverişi için kullandıkları bilgisayar tabanlı bir bilişim sistemidir. Veri, enformasyon ve bilgi alışverişine mesajlaşma adı verilir. Mesajlaşma iki boyutta gerçekleşmektedir: Yer ve zaman. İletişim ve işbirliği sistemleri farklı yerlerde veya aynı yerde farklı zamanlarda bulunan birey ya da grupların mesajlaşma gereksinmelerini karşılamak için kullanılmaktadır. Mesajlaşma farklı zamanlarda gönderilen iletilerle gerçekleşebileceği gibi, iletileri eşzamanlı olarak paylaşma biçimini de alabilmektedir.

İletişim ve işbirliği sistemleri, kullanıcıların bilgi paylaşımı ve uyumlu hareket etme gereksinmelerini başlıca üç düzeyde karşılar:

  • Eşgüdüm (koordinasyon)
  • Eşeylem (kooperasyon)
  • İşbirliği (kolaborasyon)

İletişim ve işbirliği sistemleri genellikle istemci-sunucu mimarisi temel alınarak geliştirilmiş modüler ve entegre sistemlerdir. İstemci tarafında Web tarayıcılarından yararlanılabildiği gibi sisteme özgü masaüstü uygulamarı da kullanılmaktadır. Sunucu tarafında ise kapsamlı bir iletişim ve işbirliği uygulaması şu bileşenlerden oluşmaktadır:

İletişim çözümleri

  • E-posta sunucusu.
  • Elektronik söyleşi (Internet relay chat;IRC) sunucusu.
  • Sesli ya da görüntülü konferans sunucusu.
  • IP Telefon
  • Ses-posta sunucusu
  • SMS .sunucusu
  • Faks Sunucusu