Teknoloji Sözlüğü 2020-05-08T01:05:56+03:00
All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter H.
HTTP
(Hyper Text Transfer Protocol), 1990 y?l?ndan beri dünya çap?nda a? üzerinde kullan?lan bir ileti?im protokolüdür. HTTP‘nin aç?l?m? “Hyper Text Transfer Protocol” yani “Hiper Metin Transfer Protokolü“dür. HTTP protokolü a? üzerinden web sayfalar?n?n görüntülenmesini sa?layan protokoldür. HTTP protokolü istemci (PC) ile sunucu (server) aras?ndaki al??veri? kurallar?n? belirler. Port olarak ise 80 portunu kullan?r. ?stemci sunucuya bir istek gönderir. Bu istek Internet Explorer, Google Chrome veya Mozilla Firefox gibi web browser’lar arac?l???yla iletilir. Sunucu bu iste?i al?r ve Apache veya IIS gibi web sunucu programlar? arac?l???yla cevap verir.

HTTP3
HTTP3 protokolü, eski moda olan ve günümüz teknolojilerine yeterince ayak uyduramayan HTTP ve HTTP2 protokollerine oranla daha h?zl? ve daha güvenli bir protokoldür. Günümüzde Google, Facebook gibi teknoloji devleri HTTP3 protokolünü kullanmaktad?r. Ayr?ca bu yeni teknoloji ço?u zaman Quic olarakta ifade edilmektedir. Ancak bu iki terim aras?ndaki ba?lant?, Quic UDP ba?lant?s?n? kullanan bir protokoldür ve HTTP3 protokolü de Quic protokolünü içerisinde bar?nd?rmaktad?r.

Çözümlerimizle ilgili bilgi almak için

BİZE ULAŞIN

Hakkımızda

Sistem Entegratörü ve Danışmanlık üzerine IT sektöründe 20 yıla varan bir Know-How ve tecrübe üzerine kurulmuş genç, dinamik ve proaktif bir ekipten oluşur.

SON TWEETLER

İletişim

  • İcadiye Mah. İcadiye Bağlarbaşı Caddesi No:65/5 Üsküdar
  • 0850 532 25 00