Teknoloji Sözlüğü 2020-05-08T01:05:56+03:00
All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There is currently 1 name in this directory beginning with the letter K.
KVKK
(Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu) KVKK 7 Nisan 2016 tarihi itibariyle resmi gazetede yay?nland? ve yürürlü?e giren kanundur. Böylelikle ki?isel verilenin i?lenmesi, özel hayat?n gizlili?i, ki?isel haklar vb. gibi pek çok temek hak ve özgürlüklerin korunmas? için ki?isel verileri inceleyen firmalar?n yükümlülükleri de belirlenmi? oldu. Kanunda verisi i?lenen ve hak ehliyetine sahip olan herkes bu kanun kapsam?na al?n?r. Kamu kurumlar? da dahil olmak üzere her vatanda?, kanunum hüküm ve yükümlülüklerine uymak zorundad?r. Veri sorumlusu, ki?isel verilerin hangi amaç do?rultusunda i?lenece?ini, hangi kanallar arac?l??? ile i?letme faaliyeti yap?laca??n?n karar?n? vererek tüm bu verilerin yönetilmesinde sorumlu olan ki?iye verilen isimdir. Böylece tüm veriler, veri sorumlusu arac?l??? ile kanuna uygun bir ?ekilde i?lenir. Veli sorumlusunun verdi?i yetki ile veriyi i?leyen ki?iye ise “veri i?leyen” denir. Veri Sorumlular? Sicili (VERB?S), veri sorumlular?n?n kay?t olmak zorunda olduklar? bir kay?t sistemidir. Sorumlular, Kurul gözetiminde Ba?kanl?k taraf?ndan tutulan Veri Sorumlular? Sicili’ne kaydolmak zorundad?rlar.

Çözümlerimizle ilgili bilgi almak için

BİZE ULAŞIN

Hakkımızda

Sistem Entegratörü ve Danışmanlık üzerine IT sektöründe 20 yıla varan bir Know-How ve tecrübe üzerine kurulmuş genç, dinamik ve proaktif bir ekipten oluşur.

SON TWEETLER

İletişim

  • İcadiye Mah. İcadiye Bağlarbaşı Caddesi No:65/5 Üsküdar
  • 0850 532 25 00