Teknoloji Sözlüğü 2020-05-08T01:05:56+03:00
All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There is currently 1 name in this directory beginning with the letter L.
Load Balancing
(Yük Dengeleme), i? yükünü birden fazla sunucuya da??tarak web sitelerinin, uygulamalar?n, veri tabanlar?n?n ve di?er hizmetlerin performans?n? ve güvenilirli?ini art?rmak için yayg?n olarak kullan?lan yüksek kullan?labilir (high availability) altyap?lar?n önemli bir bile?enidir. Bu i?lem ile sisteme gelen ziyaretçiler, sunucu grubu ya da sunucu havuzu olarak adland?r?labilecek sunucular aras?nda, e?it ya da belirlenen kurallar çerçevesinde verimli bir ?ekilde da??t?lmaktad?r. Hem application (uygulama), hem de database (veri taban?) sunucular aras? yap?lan bu yük dengeleme i?lemlerini gerçekle?tiren sistemler ise “load balancer” olarak adland?r?lmaktad?r.

Çözümlerimizle ilgili bilgi almak için

BİZE ULAŞIN

Hakkımızda

Sistem Entegratörü ve Danışmanlık üzerine IT sektöründe 20 yıla varan bir Know-How ve tecrübe üzerine kurulmuş genç, dinamik ve proaktif bir ekipten oluşur.

SON TWEETLER

İletişim

  • İcadiye Mah. İcadiye Bağlarbaşı Caddesi No:65/5 Üsküdar
  • 0850 532 25 00