Teknoloji Sözlüğü 2020-05-08T01:05:56+03:00
All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter M.
Malware
(Malicious Software) Kötü amaçl? olan yaz?l?mlara verilen genel add?r. Kötü amaçl? olarak haz?rlanm?? olan yaz?l?mlar özellikle bilgilerinizi çalmak, parola ya da kullan?c? ad? gibi size özel verileri ele geçirmek amac?yla haz?rlanm??t?r. Kullan?c?lar? özellikle olumsuz ?ekilde etkileyecek olan malware grubu içerisine virüs, Truva at?, backdoor, Adware, worm yani solucan gibi pek çok farkl? kötü amaçl? haz?rlanm?? olan program girmektedir.

MIMO
(Multiple-input and Multiple-output)Haberle?me sistemlerindeki band geni?li?i s?n?rlamalar?ndan dolay? olu?an h?z problemine çözüm olmas? amac?yla olu?turulmu? çoklu gönderme ve alma teknolojisidir. Çoklu giri? çoklu ç?k?? olarak Türkçeye çevrilebilir. MIMO, bir veriyi ayn? anda çe?itli sinyaller olarak çe?itli antenlerden iletebilen ve bunun için tek bir sinyal kanal? kullanan kaliteli haberle?me amac?yla geli?tirilmi? bir altyap?d?r. Gönderilecek veri iletim noktas?nda birden fazla veri ak???na (data streams) ayr?l?r ve al?c? taraf?nda ayn? say?daki anten ile ayarlanm?? di?er bir MIMO modülünün yard?m?yla tekrar birle?tirilir. Al?c? her bir sinyalin al?m? aras?ndaki zaman farklar?n?, eklenen gürültü(noise) ve giri?im(interference) ve kay?p sinyalleri hesaba katmak üzere tasarlanm??t?r.

Çözümlerimizle ilgili bilgi almak için

BİZE ULAŞIN

Hakkımızda

Sistem Entegratörü ve Danışmanlık üzerine IT sektöründe 20 yıla varan bir Know-How ve tecrübe üzerine kurulmuş genç, dinamik ve proaktif bir ekipten oluşur.

SON TWEETLER

İletişim

  • İcadiye Mah. İcadiye Bağlarbaşı Caddesi No:65/5 Üsküdar
  • 0850 532 25 00