Teknoloji Sözlüğü 2020-05-08T01:05:56+03:00
All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 2 names in this directory beginning with the letter O.
Omurga (Backbone) Switch
A? sistemleri üzerinde bulunan birden fazla switch’in yükünün topland??? veya ana yükün ba?lad??? switch’e backbone denir. Backbone birden fazla switch aras?nda en fazla yükün bulundu?u birimdir. Tüm yükü toplar veya switchler aras?nda yükü payla?t?r?r.

OSI Modeli
Open Systems Interconnection (OSI) modeli ISO (International Organization for Standardization) taraf?ndan geli?tirilmi?tir. Bu modelle, a? fark?ndal???na sahip cihazlarda çal??an uygulamalar?n birbirleriyle nas?l ileti?im kuracaklar? tan?mlan?r. OSI modeli sayesinde bir cihaz?n a? içinde veya a? d???nda nas?l görevlendirildi?i kolayl?kla anlat?labilir. Gerek a? içinde gerek a? d???nda veri iletimi için verinin mutlaka her katmandan geçmesi gerekir. Geçti?i her katmanda da veriye belli görevler yüklenir. OSI katmanlar?nda veri iletimi için uygulama katman?ndan donan?m katman?na(fiziksel katman) do?ru giderken veriye her bir katmanda ayr? bir ba?l?k eklenir. Veri kar??daki bilgisayara ula?t???nda donan?m katman?ndan(fiziksel katman) uygulama katman?na do?ru bu ba?l?klara göre gider. En son uygulama katman?na ula?t???nda veri kar?? bilgisayara ula?m?? olur.

Çözümlerimizle ilgili bilgi almak için

BİZE ULAŞIN

Hakkımızda

Sistem Entegratörü ve Danışmanlık üzerine IT sektöründe 20 yıla varan bir Know-How ve tecrübe üzerine kurulmuş genç, dinamik ve proaktif bir ekipten oluşur.

SON TWEETLER

İletişim

  • İcadiye Mah. İcadiye Bağlarbaşı Caddesi No:65/5 Üsküdar
  • 0850 532 25 00